Δυσλειτουργική αιμορραγία μήτρας

Οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως είναι ένα από τα πλέον κοινά προ- βλήματα των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας, με συχνότητα εμφά- νισης περίπου στο 5% του γυναικείου πληθυσμού.

Οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως είναι ένα από τα πλέον κοινά προβλήματα των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας, με συχνότητα εμφάνισης περίπου στο 5% του γυναικείου πληθυσμού. Τα αίτια των διαταραχών της εμμήνου ρύσεως είναι πολλαπλά: οργανικά, ανατομικά, ενδοκρινολογικά, αιματολογικά, ατρογενή.

Στην πλειοψηφία, όμως, των περιπτώσεων με διαταραχές της εμμήνου ρύσεως τόσο ο εργαστηριακός όσο και ο παρακλινικός έλεγχος αδυνατεί να αποκαλύψει συγκεκριμένη παθολογία.
 
Σε αυτές της περιπτώσεις, η διαταραχή της εμμήνου ρύσεως ονομάζεται δυσλειτουργική αιμορραγία και αποτελεί διάγνωση αποκλεισμού.
 
Οι δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας αποτελούν ένα κοινό πρόβλημα των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας, με σοβαρές επιπτώσεις στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που πλέον δύναται να προτείνει ο γυναικολόγος είναι πολλές: φαρμακευτική αγωγή, ενδομήτριο σπείραμα με βραδεία αποδέσμευση προγεσταγόνου, μέθοδοι καταστροφής ενδομητρίου πρώτης και δεύτερης γενιάς, υστερεκτομή. 
 
Οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως είναι ένα από τα πλέον κοινά προβλήματα των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας, με συχνότητα εμφάνισης περίπου στο 5% του γυναικείου πληθυσμού. Αυτές εμφανίζονται κυρίως με τις μορφές της υπερβολικής απώλειας αίματος κατά την έμμηνο ρύση, της παρατεταμένης εμμήνου ρύσεως και της απώλειας αίματος ενδιαμέσως της ρύσεως. Με τον όρο μηνορραγία ορίζουμε την υπερβολική απώλεια αίματος, σε ποσότητα άνω των 80 ml, κατά την έμμηνο ρύση. Αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα, με ανεπαρκή συνήθως αντιμετώπιση, γεγονότα που συντελούν από κοινού στη συχνή χρήση των υπηρεσιών υγείας σε ποσοστό έως 20% επί του συνόλου των γυναικολογικών ιατρικών επισκέψεων και ως εκ τούτου έχουν άμεση επίπτωση στην οικονομία της υγείας.  

Κλείστε το ραντεβού σας με ένα κλικ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!