Δυσμηνόρροια

Το έντονο άλγος κατά την έμμηνο ρύση (δυσμηνόρροια) είναι ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα. Πρόκειται χαρακτηριστικά για άλγος σαν κράμπα (επώδυνο σπασμό) στο υπογάστριο, το οποίο μπορεί να αντανακλά στην οσφύ και στα πόδια και μπορεί να συνοδεύεται από γαστρεντερικά συμπτώματα ή κακουχία.

Έχει υπολογιστεί ότι η δυσμηνόρροια προσβάλλει το 30-50% των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας. Είναι επίσης μία από τις συχνότερες αιτίες απουσίας από το σχολείο και την εργασία. Όπως και με την μηνορραγία, η δυσμηνόρροια μπορεί να είναι ιδιοπαθής (πρωτοπαθής δυσμηνόρροια) ή να οφείλεται σε παθολογία από την πύελο (δευτεροπαθής δυσμηνόρροια).

Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια

 Αυτή γενικά αρχίζει με την έναρξη των ωοθυλακιορρηκτικών κύκλων, τυπικά εντός των δύο πρώτων ετών της εμμηνναρχής. Ο πόνος είναι συνήθως πιο έντονος την πρώτη ημέρα της εμμηνορρυσίας ή την προηγούμενη. Υπάρχουν επαρκής ενδείξεις ότι οι προσταγλανδίνες εμπλέκονται στην αιτιολογία του συνδρόμου. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι συγκεντρώσεις των PGE2  και PGF2α είναι υψηλότερες στα υγρά της εμμήνου ρύσεως των γυναικών που υποφέρουν από δυσμηνόρροια. Η PGF2α αυξάνει τη συσταλτικότητα του μυομητρίου και μπορεί να οδηγήσει σε δυσμηνόρροια.

Αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας

 Η εξέταση της πυέλου μπορεί να μην είναι υποβοηθητική στην πρωτοπαθή δυσμηνόρροια (παρόλο που είναι ουσιαστική στην δευτεροπαθή δυσμηνόρροια). Η συζήτηση και η καθησύχαση της ασθενούς έιναι βασικά τμήματα της αντιμετώπισης. Συχνά, ο πόνος μπορεί να επιδεινώνεται από τον φόβο ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό υποκείμενο πρόβλημα υγείας και η καθησύχαση μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα. Εάν η δυσμηνόρροια δεν ελέγχεται με τη συνήθη φαρμακευτική θεραπεία (βλέπε παρακάτω), τότε πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα κάποιας υποκείμενης διαταραχής και να προγραμματιστεί η κατάλληλη διερεύνηση. 

 Θεραπεία

 Αναστολείς της σύνθεσης των προσταγλανδινών. Τα ΜΣΑΦ μειώνουν την παραγωγή από την μήτρα της PGF2α και συνεπώς τη δυσμηνόρροια. Τα περισσότερα ΜΣΑΦ έχει καταδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικά, αλλά το μεφαιναμικό οξύ ή η ιβουπροφαίνη προτιμώνται λόγω μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και ασφάλειάς τους.

Συνδυασμένο από του στόματος αντισυλληπτικό δισκίο. Η καταστολή της ωοθυλακιορρηξίας με το συνδυασμένο από του στόματος αντισυλληπτικό δισκίο είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική στη μείωση της βαρύτητας της δυσμηνόρροιας.

Προγεσταγόνα βραδείας αποδέσμευσης. Τα ενέσιμα αντισυλληπτικά αποκλειστικά με προγετσαγόνα καταστέλλουν την ωοθυλακιορρηξία και, συνεπώς, μπορούν να αποτελέσουν μία χρήσιμη θεραπεία στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της δυσμηνόρροιας.

Ενδομητρικό σύστημα λεβονογεστρέλης (LING-IUS). Σε συνδυασμό με τη μείωση της απώλειας αίματος κατά την έμμηνο ρύση, το LING-IUS είναι αποτελεσματικό στη μείωση της δυσμηνόρροιας. Η εισαγωγή του συστήματος μπορεί, εντούτοις, να είναι δύσκολη σε αυτές που δεν έχουν ιστορικό κύησης. 

 Δευτεροπαθής δυσμηνόρροια

Αυτή συνδέεται, εξ ορισμού, με παθολογία από την πύελο. Συνήθως, αρχίζει πολλά έτη μετά την εμμηναρχή. Παθολογικά προβλήματα που συχνά σχετίζονται με αυτή είναι η ενδομητρίωση, η αδενομύωση, η πυελικήλοίμωξη κα τα ινομυώματα. Μπορεί επίσης να σχετίζεται με την παρουσία μίας ενδομητρικής αντισυλληπτικής συσκευής. Αντιθέτως, το LING-IUS σχετίζεται με μείωση της δυσμηνόρροιας.

Αντιμετώπιση της δευτεροπαθούς δυσμηνόρροιας

Οι γυναίκες που δεν έχουν άλλα συμπτώματα πέραν της δυσμηνόρροιας και δεν έχουν παθολογικά σημεία κατά την κοιλιακή, πυελική ή με κολποδιαστολέα εξέταση, μπορεί να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Τα επιχρίσματα εντούτοις από το γεννητικό σωλήνα είναι υποβοηθητικά για τον αποκλεισμό ενεργού πυελικής λοίμωξης ιδιαιτέρα από Chlamydia trachomatis. Εάν υπάρχει υποψία για πυελικές μάζες όπως ινομυώματα, τότε μπορεί να βοηθήσει ένα υπερηχογράφημα πυέλου. Η λαπαροσκόπηση ενδείκνυται όταν πιθανολογείται ενδομητρίωση ή φλεγμονώδης νόσος της πυέλου ή στις γυναίκες στις οποίες η συνήθης φαρμακευτική θεραπεία απέβη αναποτελεσματική.

Θεραπεία δευτεροπαθούς δυσμηνόρροιας

Η θεραπεία εξαρτάται από την υποκείμενη διαταραχή.

Κλείστε το ραντεβού σας με ένα κλικ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!