Δωρεά Σπέρματος

Σε περιπτώσεις που η αδυναμία απόκτησης παιδιού οφείλεται σε ανδρική υπογονιμότητα και εφόσον έχουν εφαρμοστεί οι ειδικές τεχνικές λήψης σπερματοζωαρίων (MESA, TESA, TESE) τότε συστήνεται η αποδοχή σπέρματος δότη.

Οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δότης είναι να είναι ενήλικας κάτω των 30 ετών με αποδεδειγμένη γονιμότητα και φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα. Επίσης ο δότης υπόκεινται σε εκτενή ιατρική εξέταση και λήψη πλήρους ιστορικού για την ανίχνευση κάποιου κληρονομικού, γενετικού ή μεταδοτικού νοσήματος. Οι εξετάσεις αυτές επαναλαμβάνονται ανά 6 μήνες ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το σπέρμα είναι απολύτως υγιές και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.

Η κρυοσυντήρηση των δειγμάτων αυτών γίνεται σε ειδικές τράπεζες φύλαξης όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες λειτουργίας που ορίζει ο νόμος. Επίσης σε κάθε ζευγάρι που αποδέχεται τη λήψη σπέρματος δότη, δίνεται και συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρει τις εξετάσεις που έχουν γίνει, τις ημερομηνίες κρυοσυντήρησης, τα βασικά χαρακτηριστικά του δότη, και τις παραμέτρους του σπέρματος (αριθμός σπερματοζωαρίων, κινητικότητα). Σε καμία περίπτωση το ζευγάρι ή ο δότης δεν μπορεί να γνωρίζει το όνομα του άλλου εφόσον μετά τη λήψη του δείγματος τοποθετείται ειδικός κωδικός (barcode) στο δείγμα που μπορεί να αναγνωστεί μόνο από το εργαστήριο.

Κλείστε το ραντεβού σας με ένα κλικ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!