Λήψη σπέρματος με βιοψία όρχεος (TESA)

Εξωσωματική γονιμοποίηση με μικρογονιμοποίηση αλλά τα σπερματοζωάρια λαμβάνονται από τον όρχι ή την επιδιδυμίδα μετά από βιοψία όρχεων. 

Η βιοψία γίνεται όταν ο άνδρας δεν έχει καθόλου σπερματοζωάρια, είναι δηλαδή αζωοσπερμικός.

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούμε σπερματοζωάρια τα οποία λαμβάνονται από την κεφαλή της επιδιδυμίδας με τοπική νάρκωση και παρακέντηση (MESA), ή κατόπιν βιοψίας από τους όρχεις, με ολική νάρκωση και βιοψία (TESA) και από εκεί βρίσκουμε σπερματοζωάρια με τα οποία κάνουμε μικρογονιμοποίηση. Η διαδικασία πραγματοποιείται από ειδικό γιατρό ουρολόγο είτε την ίδια ημέρα με την ωοληψία της γυναίκας ή μία ημέρα νωρίτερα.

Κλείστε το ραντεβού σας με ένα κλικ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!